Tách Tách Studio

Chụp hình sản phẩm

Chụp hình chân dung - profile

Quy trình làm việc

1
Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn và báo giá

Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn và báo giá

2
Đặt cọc chi phí và gởi sản phẩm đến Studio

Đặt cọc chi phí và gởi sản phẩm đến Studio

3
Studio tiến hành chụp sản phẩm

Studio tiến hành chụp sản phẩm

4
Chỉnh sửa hậu kỳ

Chỉnh sửa hậu kỳ

5
Gởi hình ảnh hoàn thiện cho khách

Gởi hình ảnh hoàn thiện cho khách

6
Thanh toán và trả sản phẩm

Thanh toán và trả sản phẩm

Khách hàng của chúng tôi

1
0702 921368